Vossamålet og kjelder til vossamålet i millomalderen

Rom: Fosse-stova

Arrangør: Vestmannalaget

Med professor Gunnstein Akselberg.

I innlegget vil professor Akselberg gjeva eit stutt bilete av det viktigaste kjeldegrunnlaget som kan gje oss kunnskap og innsikt i korleis vossamålet kan ha vore i millomalderen.

Fyrelesaren vil trekkja fram nokre einskilddøme på tekstar som kan fortelja oss om vossamålet i millomalderen, peika på nokre særtrekk ved millomaldermålet på Voss, og peika på sume metodiske utfordringar ved studium av millomaldervossamålet.

Gratis

Husnytt