Modernismen i seks stadier: Claude Monet

Rom: Auditoriet

Arrangør: Litteraturhuset

Foredrag med Gunnar Danbolt.

Claude Monet (1840–1926) er mest kjent for at han sammen med Pierre-Auguste Renoir (1841–1919) la grunnlaget for impresjonismen i 1869. Ofte ser man på denne retningen som en ny form for realisme, hvor man ikke var opptatt av naturens stabile elementer – slik f. eks. I. C. Dahl var det – men tvert imot av de flyktige som lysets mange skiftninger, tåkens muligheter etc. Dette er nok ett aspekt ved impresjonismen, men kan hende ikke det viktigste. For det Claude Monet var særlig opptatt av var maleriets forhold til den mest abstrakte av alle kunstarter, nemlig musikken. Hans mange seriebilder, som vi skal se nærmere på, kan tolkes på flere måter, bl.a. som variasjoner over et naturmotiv. På slutten av hans lange karriere arbeidet han på måter som nærmet seg abstraksjonen.

Neste arrangement i denne serien: 13. november.

90/60,– (stud.) 

 

Illustrasjon: Claude Monet, Coquelicots

Husnytt