Klimasøksmål Arktis

Rom: Auditoriet

Arrangør: Klimaopprøret i Bergen

Klimaopprøret i Bergen inviterer til infomøte.

Klimasøksmål Arktis er Norges første klimarettsak. Norske myndigheter vil bore etter olje i Arktis, og Natur og Ungdom og Greenpeace har sammen med Naturvernforbundet og Besteforeldrenes Klimaaksjon tatt staten til retten for å stoppe dem. Saken skal opp for Borgarting lagmannsrett 5. november 2019.

I sammenheng med nasjonal aksjonsdag 4. november inviterer klimaopprøret i Bergen til foredrag og samtaler om kommende klimasøksmål i auditoriet på Litteraturhuset i Bergen.

Norske miljøorganisasjoner har saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, § 112, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima.

Grunnloven § 112 slår fast at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», og at staten skal iverksette tiltak som sikrer denne retten. I tillegg sier bestemmelsen at «naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten».

Klimasøksmålet omhandler ti nye tillatelser til oljeleting i Barentshavet, som regjeringen tildelte oljeindustrien i 2016. Oljeboring her vil føre til omfattende klimagassutslipp i lang tid framover.

Første runde av rettssaken ble gjennomført i Oslo tingrett i november 2017. Ankesaken skal behandles Borgarting lagmannsrett i november 2019.

Gratis inngang!

Mer informasjon om foredragsholdere og samtaledeltakere kommer ved senere anledning.

Husnytt