Barn og traumer

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: www.foreldrekompetanse.no

Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling.

På dette kurset får en en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan både positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling. Vi ser på hvordan traumer påvirker utviklingen av barnets hjerne, barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning. Vi ser også på hvordan voksne kan skape et trygt, utviklingsstøttende relasjonelt miljø for barnet. Kurset er aktuelt for foreldre og deg som jobber med barn.

Les mer her.

850,–

Eget billettsalg

Husnytt