Valg 2019: Bedre skoler og barnehager for alle - hva skal til?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Utdanningsforbundet Bergen

Utdanningsforbundet Bergen inviterer til valgdebatt med byens ypperste skole- og barnehagepolitkere.

I forbindelse med kommunevalget 2019 stiller byens ypperste skole- og barnehagepolitkere til paneldebatt i regi av Utdanningsforbundet Bergen.

Hva skal til for å gjøre skoler og barnehager i Bergen enda bedre for elever og barn? Har vi god nok bemanning? Hva med de praktisk-estetiske fagene? Hva med skole- og barnehagebyggene? Kommersialiseringen? Partiene vil bli utfordret på konkrete tiltak for kommende bystyreperiode og det vil bli mulig å stille spørsmål fra salen.

Sittende skole- og barnehagebyråd er blant de som er klare for panelet, sammen med Høyres Henning Warloe og listetoppene i Rødt og SV, Sofie Marhaug og Mikkel Grüner. Lokallagsleder Bente Myrtveit er møteleder. Alle er velkomne!

Gratis

Husnytt