Sosiologisalongen: Arbeiderklassen

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Sosiologisk institutt ved UiB i samarbeid med Litteraturhuset

Hvem kommer dårligst ut i landet her?

De siste tiårene har medført store endringer når det gjelder inntekt, yrke og status. Arbeidsinnvandrere har overtatt en del av våre mest usynlige arbeidsoppgaver, og det kan virke som lokal ungdom uten høyere utdanning er henvist til å vise seg frem på Reality-TV om de ønsker anerkjennelse. Samtidig er mye slående likt som før.

Til å diskutere hvordan det står til med arbeiderklassen kommer Lise Widding Isaksen (professor, Sosiologisk institutt, UiB), Ove Skarpenes (professor, Universitetet i Agder) og Sara Bell (leder av Fagforbundet Bergen)Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.

Sosiologisalongen er stedet å avslutte arbeidsuken for studenter alle samfunnsengasjerte. Sosiologisalongen er et uformelt forum for ansikt-til-ansikt diskusjon av viktige samfunnsspørsmål. Her trekkes det linjer fra det store til det små – fra politikk og ideologi til enkeltmenneskers hverdagsliv og selvforståelse.

Det blir boksalg etter arrangementet.

Gratis

Husnytt