Hvem skal vi tro på: Orderud-saken

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Strafferettens fortellinger (UiB) og Litteraturhuset

Hva er det som gjør at vi oppfatter noen historier som mer troverdige enn andre?

Orderud-saken er en av tidenes mest omtalte norske straffesaker og ble sist gjenstand for oppmerksomhet ved fjorårets NRK-dokumentar Gåten Orderud. Selv om det foreligger en rettskraftig dom hvor fire personer ble dømt for medvirkning til drap, hersker det fremdeles tvil om hva som egentlig hendte i kårboligen på Orderud. I retten stod flere ulike fortellinger mot hverandre, og dommer og jury måtte ta stilling til hvem de skulle tro på. Hva er det som gjør at vi oppfatter noen historier som mer troverdige enn andre?

Med: Tor Langbach (fagdommer da saken gikk for herredsretten), Øystein Milli (VG og Gåten Orderud), Line Norman Hjorth (UiB) og Frode Helmich Pedersen (UiB). 

Neste arrangement i denne serien: 16. oktober.

Gratis 

 

Illustrasjon: Faksimile, VG

Husnytt