Fra boss til business

Rom: Auditoriet

Arrangør: First Tuesday Bergen og Entro

First Tuesday Bergen og Entro inviterer til møte.

Det er mye prat om sirkulærøkonomi, men First Tuesday Bergen og Entro har funnet fram prosjekter som har beveget seg forbi prate-stadiet. Ny og mer effektiv utnyttelse av allerede eksisterende ressurser kan skape nye produkter, nye forretningsområder og øke inntjeningen – og samtidig spare miljøet og kutte utslipp. Mye av disse ressursene har tradisjonelt blitt sett på som avfall eller ukurante løsninger, men knapphet på ressurser og økende fokus på utslippskutt åpner nye markeder og behov og bare fantasien setter grenser for hva som kan utnyttes nye og bedre måter. Bedrifter kan sitte på en gullgruve uten å vite om det.

Ny bruk av alt fra eksisterende bygg, energi og avfall står på agendaen under Innovasjonsuken OPP. Samtidig gir vi deg en titt inn i hvordan foregangsbedriftene jobber og også en innføring i verktøy og ideer som kan hjelpe din virksomhet finne potensialet i og utnytte allerede eksisterende ressurser bedre. Kan det være starten på noe helt nytt?

Følg med på Facebook for oppdatert program.

Arrangementet er en del av Innovasjonsuken OPP.

Gratis

 

Husnytt