Valgkamp 2019: Helsepolitikk

Rom: Auditoriet

Arrangør: Norsk Sykepleierforbund Hordaland

Hva bør du stemme for at befolkningen skal få god helsehjelp? Norsk Sykepleierforbund Hordaland tar tempen på helsepolitikken.

Vi inviterer til debatt med flere kandidater fra partiene. Temaene vi vil utfordre politikerne på er:

• Sykepleiermangel

• Heltidsproblematikk

• Planlagt og faktisk sykepleierbemanning

• Rekruttere og beholde sykepleiere

Vi stiller spørsmålene og politikerne gir oss forhåpentligvis svaret. Hva vil du stemme? Debatten ledes av journalist og analytiker Aslak Bonde.

Vel møtt!

Gratis

Husnytt