Valg 2019: Tydelig - sterk - synlig

Rom: Alver

Arrangør: Pensjonistforbundet Hordaland

Pensjonistforbundet Hordaland inviterer til et åpent møte om våre krav til politkerne som skal velges inn i Bergen bystyre.

Fra Pensjonistforbundet sentralt vil generalsekretær Harald Olimb Norman delta i utspørringen sammen med medlemmer av pensjonistforeningene i Bergen.

De inviterte er representanter fra A, H, SV, FrP, KRF, Rødt, V, MDG, SP og Nei til mer bompenger.

Pensjonistforbundet er opptatt av at alle skal ha en trygg alderdom. Og at kommunene sørger for at velferdstjenestene når fram til de som har behov for disse. Både forbundets egen handlingsplan, som ble vedtatt på landsmøtet i 2018, og reformen Leve hele livet inneholder spørsmål og krav Pensjonistforbundet ønsker svar på fra de som skal styre Bergen i neste periode.

Vi ønsker inkludering, medbestemmelse og innflytelse over våre egne liv. Pensjonistforbundet håper mange finner veien til Litteraturhuset denne formiddagen og får med seg hvordan politikerne i Bergen vil oppfylle våre ønsker og krav.

Det bilr underholdning og lett servering.

Gratis

Husnytt