Valg 2019: Fattigdomsutfordringer i Bergen

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: FO Hordaland, LO Bergen og omegn, Robin Hood Huset

Hvordan skal partiene jobbe sosialpolitisk for å redusere fattigdom og utjevne sosioøkonomiske forskjeller?

Antall fattige øker til tross for en generell velstandsøkning og handlingsplaner for å snu en slik utvikling. Hva mener våre politikere kan løse dette og hva tenker de konkret at sine partier skal bidra med for å redusere og forebygge fattigdom i Bergen?

Panelet består av: Marte Leirvåg (Høyre), Ove Sverre Bjørdal (SP), Mikkel Grüner (SV), Åsne Hagen (Rødt), Lubna Jaffery (Ap), Per-Arne Larsen (Venstre), Kristine Banggren Gripsgård (KrF), Trym Aafløy (FNB), Marte Monstad (FrP) og Eline Aresdatter Haakestad (MDG). Debattleder: Gunnar Wiederstrøm, Klassekampen.

Innleder: Tormod Bøe, førsteamanuensis og forsker, UIB og NORCE

Gratis

Husnytt