Rett på sak: Utlendingsrett

Rom: Auditoriet

Arrangør: Advokatforeningen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Med Harald Alfsen og Per Erik Gåskjenn.

Advokat Harald Alfsen i Inventura Advokat AS inviterer gjester med særskilt erfaring fra ulike rettsområder. Både bakgrunn for reglene, hovedregler, eksempler og utviklingstrender vil bli berørt innenfor hvert rettsområde. Kveldens gjest er advokat Per Erik Gåskjenn i advokatfirmaet RettAdvokat AS.

Vi diskuterer hvilke regler som gjelder for å få opphold i Norge. Det kan for eksempel være asylsaker, opphold på humanitært grunnlag, familiegjenforening eller arbeidstillatelser. Videre vil vi ta opp spørsmål knyttet til mindreårige asylsøkere, konvertitter og kvinners rettigheter.

Rettsreglene er dels internasjonale med konvensjoner og dels nasjonale med lover og forskrifter. Vi gjennomgår rettskildene og saksbehandlingsreglene, i tillegg til at vi ser på hvilke politiske og sosiale forhold som kan spille inn i den enkelte sak.

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til harald.alfsen@inventura.no.

Gratis

Husnytt