Markedsfundamentalismen – de rikes revolusjon

Rom: Alver

Arrangør: Kapabel forlag

Boklansering med Arne Klyve, Trond Hofvind og Jon Severud.

Det nyliberale menneskesynet dominerer. Mennesket fremstilles som egoistisk og individualistisk av natur, med konkurransemani som eneste drivkraft. Mekanisk, stakkarslig, vulgært, banalt, anorektisk og feil – mener forfatterne.

Boken tar for seg viktige deler av offentlig sektor som utdanning og helsevesen, post, jernbane, kraftforsyning og luftfart - eksempler på samfunnets sammenknytning og infrastruktur.

Hvilke krefter selger unna og river ned? Hvor finnes motkrefter? Kan markedsgjøringen og destruksjonen stoppes, og hva kan repareres?

Forfatterne bak Markedsfundamentalismen – de rikes revolusjon har tidligere gitt ut Ordbok for underklassen (Klyve og Severud, Spartacus 2014) og Skikk og bruk for underklassen (Hofvind, Klyve og Severud, Spartacus 2017).

Om forfatterne:

Arne Klyve (f. 1950): Samfunnsviter og seniorrådgiver i rusfeltet. Han har lang yrkespraksis fra arbeid med unge i samfunnets randsone. Han er også forfatter og medforfatter av bøker om tilstøtende tema, blant annet Sinte, unge, villfarne menn – vårt medansvar (Fagbokforlaget 2016).

Trond Hofvind (f. 1952): Lærer med erfaring fra ungdomsarbeid, undervisning og fagforeningsarbeid på lokalt og sentralt nivå. Har blant annet skrevet en rekke fagligpedagogiske og utdanningspolitiske kronikker, petitsamlingen Leve Republikken! Nordnes – en befolket halvøy og var medforfatter av Apologi for tavlen, og andre fotnoter.

Jon Severud (1951): Lektor, forfatter og tidligere tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Har skrevet flere bøker, bl.a. Ubehaget i skolen (Universitetsforlaget 2003), Ei gjenreise. Ferdaminne etter A.O. Vinje (Samlaget 2010) og Apologi for tvisynet (Kapabel 2017).

Gratis

Husnytt