Lyrikksalong: Virkelighetslyrikk

Rom: Boksalongen

Arrangør: Boksalongen

Med Janne S. Drangsholt og Anemari Neple.

Selvbiografisk fiksjon har i mange år preget den litterære offentligheten. Spørsmål om hva som er virkelig og hva som er fiksjon, har dominert litteraturspaltene i avisene, og disse spørsmålene har endret måten vi leser og skriver romaner på. Men hvilke konsekvenser har virkelighetslitteraturen for lesningen av lyrikk? Er vi i ferd med å miste evnen til å skille mellom jeg´et i diktet og den biografiske forfatteren?

I Janne S. Drangsholts roman Winterkrigen (2018) blir dette spørsmålet stilt på satirisk, men likevel alvorlig vis. Drangsholt skal snakke med Anemari Neple om biografisk lesning, om Sylvia Plath og Ted Hughes, om Gunvor Hofmo, Martin Svedman og om diktets rett til å være dikt. Samtalen ledes av Fredrik Hagen.

Lyrikksalong er støttet av Fritt Ord, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Litteraturhuset.

Neste arrangement i denne serien: 11. september.

Gratis

 

Husnytt