Bransjeblikk: Kulturrådets støtteordninger

Rom: Alver

Arrangør: Tekstallianse i samarbeid med Litteraturhuset

Med Hege Langballe Andersen og Hilde Fossanger fra Kulturrådet.

Kulturrådet har som formål å stimulere til produksjon og formidling av samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk. Det finnes en rekke både godt etablerte og nyere tilskuddsordninger som skal sørge for at litteratur skapes og gjøres tilgjengelig. 

Tekstallianse har invitert Hege Langballe Andersen og Hilde Fossanger fra Kulturrådet for å presentere, veilede og svare på spørsmål om ordningene Litteraturformidling, Litteraturproduksjon, Litteraturprosjekt og den helt nye Tidsskrift og kritikk. 

Det vil bli mulighet for individuell veiledning. Følg med på tekstallianse.org.

Neste arrangement i denne serien: 12. september.

Gratis 

Husnytt