Ro/Uro - UNG

Rom: Auditoriet

Arrangør: Marthe Valle, Bergen Sanitetsforening og Fagavdeling skole

Konsertforedrag med Marthe Valle.

RO/URO UNG er et samarbeidsprosjekt mellom artist og sykepleier Marthe Valle, Bergen Sanitetsforening og Fagavdeling skole.
Prosjektet retter seg mot ungdom, foreldre og lærere, og handler om livsmestring, begrepsforståelse innenfor psykisk helse, og hvilke verktøy vi trenger, både voksne og ungdommer, for å håndtere at livet går opp og ned.

Hva trenger vi for å ikke sykeliggjøre de vanskelige sidene av livet, og for å vite når vi faktisk trenger å be om hjelp? Hvordan skal vi snakke med ungdommene som sliter?

Kveldens konsertforedrag tar for seg hovedpunktene i prosjektet, og ved hjelp av musikk, engasjement og varme formidler Marthe Valle erfaringene hun har gjort seg så langt, både i livet og i RO/URO UNG.

Gratis

Husnytt