Prosjektet «For–» etableres som egen organisasjon

Rom: Fosse-stova

Arrangør: Litteraturhuset

Velkommen til stiftelsesmøte.

Prosjektet For– (foreløpig navn) skal etableres som en partipolitisk uavhengig interesse-, kompetanse- og samarbeidsorganisasjon for litteraturfeltet på Vestlandet.

Vi inviterer alle aktører i litteraturfeltet på Vestlandet og andre interesserte til stiftelsesmøte på Litteraturhuset onsdag 8. mai kl. 19.30 i forlengelsen av arrangementet For–: Bokbransjespesial, og håper at så mange som mulig vil delta.

Foreningen skal ha til formål å stimulere til produksjon, formidling og distribusjon av vestlandslitteraturen. Programmet og aktivitetene skal utvikles i samarbeid med litteraturmiljøet, og skal bidra til kompetanseheving og profesjonalisering, bedre vilkår for litteraturproduksjon og -formidling, samt styrking av relevante bransjeaktører på Vestlandet.

Sakspapirer med forslag til vedtekter ligger tilgjengelig her.

For spørsmål eller innspill, send gjerne en e-post til for@litthusbergen.no.

Gratis

Husnytt