Agendakveld: Frihet i det 21. århundre (AVLYST)

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Tankesmien Agenda i samarbeid med LItteraturhuset

Hva skjer med friheten i møte med klimautfordringer, et endret arbeidsliv og ny teknologi?

Møtet er dessverre avlyst.

Mer regulering og flere forbud er nødvendig for å nå klimamålene. Ny teknologi gir muligheter, men åpner også for andre former for overvåking og kontroll. Arbeidslivet er i endring, men skaper også ny utrygghet og usikkerhet. Hvordan kan politikken legge bedre til rette for at folk kan leve frie liv? Hvordan kan vi bringe viktige avgjørelser tilbake til folk og til demokratiet?

Gratis 

Husnytt