Traumer, relasjonelt stress og barns utvikling

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: www.foreldrekompetanse.no

Kurs for foreldre og deg som jobber med barn.

På dette kurset får du en grunnleggende forståelse av hva traumer og relasjonelt stress er, og hvordan positivt og negativt stress er med på å påvirke og forme barnets utvikling.

Vi ser spesielt på betydningen stress og traumer har for utviklingen av barnets hjerne og barnets evne til selvregulering, emosjonsregulering, selvutfoldelse, lek og utforskning. Vi ser også på hvilken betydning voksne, både foreldre, familie og ansatte i skole og barnehage, har for barnets utvikling av selvregulering, og hvordan voksne kan samarbeide for å skape et trygt miljø for barnet.

Kurset er aktuelt for foreldre, de jobber med barn og de som ønsker å forstå mer av seg selv og egne reaksjoner på relasjonelt stress og traumer. 

Trykk her for å lese mer.

850,–
Eget billettsalg

Husnytt