Skal vi sone verre, bare fordi vi er færre?

Rom: Auditoriet

Arrangør: LO Hordaland mfl.

Møte om kvinner i kriminalomsorgen i anledning Kvinnefestivalen 2019.

Kvinnelige innsatte utgjør en minoritet i norske fengsel, og sammenlignet med menn mottar kvinner et dårligere soningstilbud. Flere rapporter peker på diskriminering av kvinnelige innsatte. Fengselet på Ulvsnesøy legges i disse dager ned, og med det mister vi det eneste tilbudet om åpen soning for kvinner på Vestlandet. Dette har alvorlige konsekvenser for kvinnelige innsatte. Kriminalomsorgen bryter nærhetsprinsippet og kvinner må sone på andre siden av landet, langt fra familie, nettverk, behandlingstilbud, studier og arbeid.

På møtet vil flere stemmer belyse dagens situasjon og konsekvenser av politiske vedtak for kriminalomsorgen. Både Likestilling- og diskrimineringsombudet (LDO), og Juridisk for rådgivning for kvinner (JURK) har undersøkt kvinners soningsforhold og konkluderer med at kvinnelige innsatte diskrimineres og får et dårlige soningstilbud sammenlignet med menn.

Seniorrådgiver i LDO (likestillings- og diskrimineringsombudet), Helle Holst Langseth vil presentere LDOs rapport og Åshild Marie Vige, prosjektansvarlig ved JURK (juridisk rådgivning for kvinner) vil presentere deres ferske rapport.

Vi krever like rettigheter for kvinner i fengsel!

Møtet er gratis og åpent for alle!

VELKOMMEN!

Mer detaljert program kommer!

Møtet er et samarbeid mellom LO Hordaland sitt familie- og likestillingspolitiske utvalg, LO Stat, Norsk Fengsel- og Friomsorgsforbund (NFF) , FO Hordaland og prosjekt Aurora, og er en del av #Kvinnefestivalen2019.

Gratis

Husnytt