Notelangs: Når tradisjon møter samtid

Rom: Auditoriet

Arrangør: Notelangs

Notelangs v/Annabel Guaita i samtale med Signe Bakke, Torleif Torgersen, Hilde Haraldsen Sveen og Knut Vaage.

Forholdet mellom komponist og utøver er i kontinuerlig endring. Er komponisten egentlig eksperten på hvordan hennes musikk skal fremføres? Hvordan dannes komponistenes stil? På hvilken måter utvikler og fornyer klassiske musikere seg i møtet med musikkverk som har en framføringtradisjon? 

I 2017 fikk Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB 3,74 millioner kroner fra Program for kunstnerisk utviklingsarbeid i 2017 til et treårig forskningsprosjekt om utøverens søken etter nye uttrykk. Vi møter pianistene Signe Bakke og Torleif Torgersen, sopranen Hilde Haraldsen Sveen og komponisten Knut Vaage og får et spennende innblikk midtveis i prosjektet.

Gratis

Husnytt