Hva skal til for at du engasjerer deg i lokalt kulturarbeid?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Bergen kommune

La deg inspirere av foredragsholdere fra inn- og utland, og kom med innspill til hvordan vi kan få opp det lokale kulturengasjementet.

Bergen kommune ønsker å utforske nye arbeidsmetoder i det lokale kulturarbeidet. Gjennom konferansen vil vi se nærmere på modeller for medvirkning, fellesskapsløsninger og grasrotinitiativ som kan bidra til levende lokalsamfunn og økt deltakelse på kulturfeltet.

Detaljert informasjon om program og påmelding finner du her.

Gratis

Husnytt