Fra ”kvinneblader” til ”girl zines”

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Samtale med Janice Radway, Tone Hellesund og Synnøve Lindtner.

Medieproduksjon har, særlig siden 1970-tallet, vært viktig for dannelsen av feministiske fellesskap og formidlingen av feministiske budskap. I dag er feministiske blader, magasiner og fanziner populære objekter for arkiver og andre som vil dokumentere feminismens nyere historie. Men hvordan skrive historie om det mylderet av publikasjoner som ofte gis fellesbetegnelsen ”feministiske”, uten å miste store variasjoner og ofte motsetninger av synet? Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen inviterer til en samtale mellom tre forskere som har sett nærmere på den kulturhistoriske og politiske rollen til publikasjoner i USA og Norge på 1970-, 80-, og 90-tallet.

I samtalen deltar Janice Radway, Tone Hellesund og Synnøve Lindtner som har forsket på henholdsvis feministiske undergrunnspublikasjoner ofte forbundet med 1990-tallets Rriot girls bevegelse, lesbiske blader og fanziner utgitt i Norge på 1970-og 80-tallet og det populærfeministiske bladet Sirene som ble utgitt i Norge fra 1973 til 1983.

Radway er professor i kommunikasjonsstudier, amerikanske studier og kjønnsstudier, jobber til daglig ved Northwestern University i Chicago og er nylig ansatt som professor II ved Institutt for informasjons- og medievitenskap. Radway er mest kjent for sine studier av lesere, bøker og bokkultur, men kommer snart med ny bok om såkalte ”Girl zines”, deres produksjonshistorie og vei inn i ”Zine-arkiver”. 

Tone Hellesund er professor i Kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, og har jobbet med flere kulturhistoriske prosjekter knyttet til eldre og nyere kvinne- og kjønnsaktivister i Norge. Hun vil snakke om sin ferske forskning på lesbiske blader og fanziner i Norge på 1970- og 80-tallet, og hvordan de forholder seg til temaet seksualitet.

Synnøve Lindtner er medieviter og har skrevet avhandling om det populærfeministiske bladet Sirene. Hun vil snakke om hvorfor Sirene, og norsk ”mediefeminisme” generelt, har hatt en så svak plass i den norske historien om kvinnekampen. 

Gratis

Husnytt