For–: Litterær samtaleleiing

Rom: Alver

Arrangør: Litteraturhuset

Litteraturhusets prosjekt for å styrke det litterære feltet.

Litterære samtalar som formidlingsplattform for både sakprosa, poesi og skjønnlitteratur er blitt ein stadig viktigare del av den offentlege litteraturarenaen. Behovet for gode samtaleleiarar er vaksande. Vi ynskjer å styrke denne viktige fagkompetansen gjennom fleire samlingar i 2019. Ved å dele erfaring og kunnskap, utfordre og prøve ut på kvarandre er målet å finne ein enda betre og tryggare metodikk for samtalane som skal leiast i framtida, til nytte for heile miljøet!  

Meir info kjem.

Arrangementa er ein del av programrekka For-. Les meir.

Gratis 

Husnytt