For–: Litterær samtaleledelse

Rom: Fosse-stova

Arrangør: Litteraturhuset

Litteraturhusets prosjekt for å styrke det litterære feltet.

Litterære samtaler som formidlingsplattform for både sakprosa, poesi og skjønnlitteratur har blitt en stadig viktigere del av den offentlige litteraturarenaen. Behovet for gode samtaleledere er voksende. Ved å dele erfaring og kunnskap, utfordre formen og teste ut ulike metoder og fremgangsmåter ønsker vi i For- å finne en enda bedre og tryggere metodikk for samtalene som skal ledes i fremtiden.

I vår andre samling om samtaleledelse, ønsker vi å plukke i mekanismene rundt selve samtalen. Hva er det egentlig som skjer når man sitter på en scene og skal holde nerver og notater under kontroll, men også være tilstede i øyeblikket? Hvordan kan man finne noen strategier for å bli tryggere og få mer selvtillit i disse situasjonene?

Med oss på laget denne gangen har vi Tormod Løvold, som er skuespiller ved Den Nationale Scene, samt mangeårig improvisatør for Bergen Impro Laug. Han har hatt god erfaring med å lede kurs der han tar med seg teknikker og øvelser fra sitt virke, inn i helt andre yrkers arbeidshverdag. Løvold skal i workshopform jobbe nettopp med mekanismene rundt det å ta ting på sparket, og å være kreativ og delaktig i øyeblikket.

Kurset har som formål å utforske i fellesskap hvordan man kan finne roen på scenen. Både gjennom praktiske oppgaver, men også ved å skape et felles rom for å diskutere, reflektere over og dele erfaringer fra tidligere situasjoner på scenen.

NB: Påmeldingsfrist tirsdag 26.mars. Påmelding og eventuelle spørsmål sendes til for@litthusbergen.no

Arrangementene er en del av programrekken For-. Les meir.

Gratis 

Husnytt