Et større vi: Skjønnhet

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Empo i samarbeid med Litteraturhuset

Fire unge bergensere med ulik bakgrunn møtes til samtale om idealer, stereotyper, preferanser og diskriminering.

Norge preges av et stadig større mangfold. Befolkningssammensetning, livsformer og sosiale uttrykk endrer seg, og både utfordrer og beriker oss. Vår tids akilleshæl er spørsmålet om hvordan vi håndterer alt sammen. Hvordan kan vi skape positiv samhandling og fellesfølelser i interkulturelle byer som Bergen?

Vi må begynne med å forsøke å forstå hverandre. I denne serien møter vi kvinner og menn som bor i vår egen by til sofasamtaler om temaer som hele Europa baler med: flerkultur, identitet, stereotyper og «oss og dem».

Gratis

Husnytt