Crowd Management (AVLYST)

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Jørgen Aass AS og Kløkt AS

Kurs for arrangører 13.–14. mars.

Crowd Management handler om å legge forholdene til rette for at store folkemengder kan samles til gode og trygge opplevelser. Kurset tar sikte på å gi deltakerne økt forståelse av viktige elementer ved planlegging for store folkemengder, samt viktige punkter for å sikre gode og trygge opplevelser under selve gjennomføringen. Målgruppen for kurset er arrangører, sikkerhets- og transportplanleggere, politi, brann- og redningstjeneste og andre som planlegger for, eller har ansvaret for, store folkemengder. 

4 500,–

3 500,– (NKA-pris)

2 100,– (stud.)

Eget billettsalg

Husnytt