Samhandling eller samlebånd?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Helsetjenesteaksjonen

Om drivkreftene i dagens helsepolitikk.

Stadig flere erfarer at dagens helsepolitikk har ført til mye byråkrati, overdreven økonomifokus og en økende følelse av hjelpeløshet hos både helsepersonell og pasienter. Dette er bakgrunnen for etableringen av foreningen Helsetjenesteaksjonen. Men mange blir svar skyldig hvis de blir spurt om hvordan helsetjenesten kunne vært organisert mer hensiktsmessig. Helsetjenesteaksjonens (HTA) Torgeir Bruun Wyller kommer til Bergen for å ta debatten, og for å utfordre lokale politikere til å finne nye løsninger sammen med dedikerte fagfolk med innspill fra helsetjenestens viktigste komponent: pasienten.

Gratis

Husnytt