Salong: Kjønn og terapi

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Institutt for aktiv psykoterapi i samarbeid med Litteraturhuset

Har terapeutens kjønn noe å si for utfallet av terapien?

Fra høsten 2019 får mannlige søkere ekstrapoeng ved opptaket til psykologstudiet ved UiB. Men har terapeutens kjønn egentlig noe å si for utfallet av terapien? Hadde kjønnsnormene som vi trodde var forsvunnet fra psykoterapien, kommet tilbake i ny drakt?

Psykolog og kjønnsforsker Hanne Haavind har i en årrekke jobbet med problemstillinger knyttet til kjønn og terapi. I denne samtalen med Kari Jegerstedt trekker hun tråder fra dagens debatter til psykologiens historie – og finner svar som kanskje er litt mindre åpenbare enn vi trodde.

90/60,– (stud.) 

Husnytt