Om norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan

Rom: Auditoriet

Arrangør: Cappelen Damm

Med bokaktuelle Gudmund Waaler og Afghanistan-veteran Ronny Kristoffersen.

Gudmund Waaler har i flere år forsket på hvordan det oppleves å ta liv og miste medsoldater i krig. Nå er han aktuell med boken Voldsbruk og livsfare. Norske og svenske soldaters krigserfaringer fra Afghanistan, som utkommer på Cappelen Damm Akademisk i februar.

Sammen med Gerry Larsson og Sofia Nilsson har Waaler intervjuet 28 norske og svenske soldater, som i boken forteller åpent om hvordan de erfarer: å ta liv i kamp, miste medsoldater, stress og stressmestring, vanskelige beslutninger og trening. Det tegnes et levende bilde av hvordan dramatiske krigserfaringer påvirker soldathverdagen og hvordan erfaringene fortolkes og bearbeides i etterkant – både individuelt og kollektivt.

Gudmund Waaler vil fortelle om innholdet i boken, og i tillegg møter du Afghanistan-veteran og sjef for Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen, som vil fortelle om sine erfaringer. Etter innleggene vil Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende, lede en samtale mellom Waaler og Kristoffersen.

Det blir boksalg i lokalet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, velkommen!

Husnytt