Hørselstap - stress og mestring

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: HLF Hordaland og HLF Bergen

Temakveld og boklansering med Katharine Cecilia Williams.

Hørselstap er Norges største og mest ukjente folkehelseproblem. Ifølge Folkehelseinstituttet er en million nordmenn hørselshemmet. Mange av de største utfordringene med å høre dårlig kan knyttes til at konsekvensene ved hørselstap er lite kjent. Å ikke kunne stole på om du har oppfattet rett kan være emosjonelt krevende. En lang dag med kompensering for informasjonstap kan medføre fysisk utmattelse og sosiale stigma er fortsatt til stede. Finnes det effektive mestringsstrategier?

Katharine Cecilia Williams (ph.d. og psykologspesialist) har arbeidet med hørsel og psykososialt stress siden 2001. Hørselstap – stress og mestring er hennes andre bokutgivelse.

Arrangementet blir tilrettelagt med teleslynge og skrivetolking.

Gratis

Husnytt