Rett på sak: Drap i strafferetten

Rom: Auditoriet

Arrangør: Advokatforeningen, Hordaland og Sogn og Fjordane krets

Med Harald Alfsen og Arild Dyngeland.

Advokat Harald Alfsen inviterer gjester med særskilt erfaring fra ulike rettsområder. Både bakgrunn for reglene, hovedregler, eksempler og utviklingstrender vil bli berørt innenfor hvert rettsområde. Kveldens gjest er advokat Arild Dyngeland, som også er fast forsvarer i Høyesterett.

Vi gjennomgår de generelle vilkår for straff, som skyld og tilregnelighet. Vi gjør rede for grunnreglene for strafferett og straffeprosess, men ser spesielt på drapssaker. Hva får noen til å begå drap? Hva slags drapshandlinger er vanligst? Og hvordan blir forsøk eller medvirkning til drap straffet, sammenlignet med uaktsomt drap eller planlagte drap? Hvordan foregår en drapssak, hvor lange straffer blir en drapsmann dømt til og hvorfor er det internasjonal forskjell på bruk av dødsstraff?

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til harald.alfsen@inventura.no.

Gratis

Husnytt