Nytt om ME (UTSOLGT)

Rom: Auditoriet

Arrangør: Norges ME-forening Hordaland fylkeslag

Om håpløse feilspor og håpefull forskning.

Professor Karl Johan Tronstad vil presentere nyere forskning om energistoffskiftet ved ME/CFS. Tronstad jobber ved Institutt for biomedisin ved Universitetet i Bergen og har sammen med Øystein Fluge og Olav Mella forsket på hemming av et enzym i cellene til ME-pasienter. Dette kan være forklaringen på energimangelen og den økte melkesyren som hører med sykdommen. 

Professor Kristian Sommerfelt vil dele positive og negative erfaringer høstet inn fra pasienter, fagpersoner og skole gjennom 20 år. Sommerfelt er nevrolog og barnelege og jobber til vanlig ved Barneklinikken på Haukeland universitetssykehus.

140/90,– (medl.)

Husnytt