Moderne tog - nøkkelen til utslippskutt?

Rom: Auditoriet

Arrangør: www.norskbane.no

Åpent møte med foredrag og panelsamtale.

Norsk Bane og Deutsche Bahn International har utarbeidet et nettverk for moderne jernbane i Norge med tilknytning til Norden og Europa. Dersom mål om utslippskutt skal nås, må innenlands flytrafikk og godstrafikk på trailer reduseres kraftig. Dette kan oppnås ved at landet bindes sammen med et nytt, moderne jernbanenett.

Program

Innledning v/ Thor Westergaard Bjørlo, sekretær i Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli og kommunikasjonssjef for Norsk Bane.

Klimaoppdatering v/ Ingjald Pilskog, førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning.

Panelsamtale etter foredraget med Natalia Golis (fylkesleiar og fylkesstyrerepresentant MDG), Arne Øi (seniorrådgiver FN-sambandet), Atle Kvamme (Bergen Næringsråd) og Nils Johnsen (Naturvernforbundet).

Medarrangører: Bergen bolig- og byplanforening, Bergen arkitektforening, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Vel møtt.

Gratis

Husnytt