Fra elev til student - viktig kunnskap for foreldre

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Sammen og Utdanning i Bergen

Om noen av de vanlige problemstillingene som kan oppstå i overgangen fra elev til student.

Det kan være en stor overgang å gå fra å være elev til student ved en høgskole eller et universitet. For mange unge er dette første møte med voksenlivet. Sammen Råd og Karriere gir deg råd om hvordan du som forelder eller foresatt kan bidra til å lette overgangen fra elev til student. Dette arrangementet inngår som en del av Åpen dag – Studieklar.

Les mer på www.opendag.no.

Gratis (åpent for alle)

Husnytt