Boklansering: Anarkisme og økologisk økonomi

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Hardangerakademi for fred,utvikling og miljø

Presentasjon og samtale med Ove Jakobsen og Gunnar Skirbekk.

Det ser ut til å være umulig å løse problemene knyttet til miljø, klima, økende ulikhet og uro innenfor det eksisterende økonomiske paradigmet – vekstøkonomien. Økologisk økonomi går lengre enn de løsningene som skisseres i det grønne skiftet, som i høy grad er basert på markedsøkonomiens grunnprinsipper. Den argumenterer for et økonomisk system basert på desentralisering og samarbeid, i stedet for sentralisering og konkurranse.

I boken som lanseres i dag, Anarchism and ecological economics - a transformative approach to a sustainable future, utforsker Ove Jakobsen (professor i økologisk økonomi ved Nord universitet) i hvilken grad anarkismen representerer et relevant politisk grunnlag for økologisk økonomi. Jakobsen argumenterer for behovet for et radikalt skifte i retning av en ny økonomi for det 21. århundre. Etter presentasjonen møter han Gunnar Skirbekk (filosofiprofessor em. ved UiB) til samtale.

120/70,– (stud.)

Husnytt