RIO-debatten: Money talks? I konfliktsonen mellom fag og økonomi

Rom: Auditoriet

Arrangør: RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

Innledning og paneldebatt.

Det har stormet rundt Bergensklinikkene den siste tiden. Dette har preget rusfeltet. I kjølvannet av stormen har det oppstått en viktig debatt om fag og økonomi. DEN debatten ønsker vi å ta.

Begrenser helseforetakenes prosedyrer praksiser som brukerorganisasjonene forsvarer?

http://www.rusfeltet.no/bruker-og-parorendeorganisasjonene-slar-ring-om-praksis-i-bergen/#.W5josFUzapq

Brukerorganisasjonene har varslet Helse- og omsorgsdepartementet (Norge) om at de ikke opplever at brukerne får den behandlingen de trenger. Finnes det en økonomisk logikk som styrer rusbehandlingen "fra døgn til dag"?

http://www.rusfeltet.no/apent-brev-til-helseminister-bent-hoie/#.W5jo1FUzapo

Hvordan forstår vi økonomi inn i et faglig perspektiv, og hvilke rammer legger dette for brukermedvirkningen?

Vi inviterer deg til en nødvendig debatt om ressursprioritering for å gi brukerne de tjenestene de trenger når de trenger dem.

Innledere:
Daglig leder i RIO: Jon Storaas
Psykologspesialist: Kari Lossius
Forskningsleder v/ KORFOR: Sverre Nesvåg

Deretter blir det paneldebatt med politikere som blir ført opp her når vi har fått bekreftet deltagelse.

Gratis

Husnytt