Filosofisk poliklinikk: Hva er det vi føler når vi «vet» noe?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Filosofisk poliklinikk

Intuisjon i legeyrket - hva er det og kan man undervise i det?

Hvordan kan forskning, klinisk erfaring og pasienters kunnskap om seg selv kombineres på en god måte slik at man skreddersyr hjelpen? Leger gjør vurderinger hele tiden, men kan ikke beskrive det de gjør. Da er faren større for å gjøre feil uten å se det selv. «Intuisjon» er en følelse av rett og galt som må dyrkes frem i hvert enkelt tvilstilfelle, ved å kombinere faktakunnskap, klinisk erfaring og inntrykk fra samtale med pasienten. Hvordan kan man lære å gjøre det?

På møtet vil Eivind Engebretsen, professor i idéhistorie på Universitetet i Oslo, samtale med allmennlege Edvin Schei, leder av Filosofisk poliklinikk.

110/60,– 

Husnytt