Vi vil også bli hørt!

Rom: Alver

Arrangør: Redd Barna Region Vest

Redd Barna inviterer til lansering av heftet «Vi vil også bli hørt! Informasjon og medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming».

Redd Barna setter i dette prosjektet fokus på oppfyllelse av retten til informasjon og medvirkning i barnevernet for fosterbarn med utviklingshemming. 

Påmelding: Pga. av matservering ber vi om påmelding innen mandag 5.11, kl.12. til Camilla Haug, Redd Barna Region Vest, Camilla.Haug@reddbarna.no.

Program
• Servering av en enkel lunsj
• Velkommen ved Redd Barna 
• Innlegg fra Oddny Miljeteig (SV), leder av komiteen for helse og sosial i byrådet i Bergen
• Presentasjon av heftet v/ Hege Sundt, Ingvild Hollekve og Eireen Finden, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal – med spørsmål og innspill fra salen
• Hvordan snakke med barn med utviklingshemming/kognitive vansker v/ Ole Martin Hitland, Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking campus Sogndal 
• Diskusjon og oppsummering. Utdeling av heftet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det er spesielt rettet mot fosterforeldre, ansatte i barnevernet og ansatte i tjenestetilbud for barn med utviklingshemming.

Mer om arrangementet:
Alle barn i barnevernet har rett til å medvirke og bli hørt på egne premisser. Noen barn har behov for særlig tilrettelegging for at denne retten blir reell. 

Redd Barna setter i dette prosjektet fokus på oppfyllelse av retten til informasjon og medvirkning i barnevernet for fosterbarn med utviklingshemming. Fosterforeldre, ansatte i barnevernet, og noen fosterbarn, er intervjuet. Deres erfaringer og innspill til hvordan medvirkning kan realiseres for denne gruppen barn, er samlet i et hefte som vi håper kan synligjøre utfordringer og muligheter for medvirkning. Vi ønsker at heftet skal være til inspirasjon for fosterforeldre, ansatte i barnevernet og andre som er i kontakt med fosterbarn med utviklingshemming. 

Prosjektet har fått tilskudd fra Bufdir (levekårstiltak for mennesker med nedsatt funksjonsevne) og er utført i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, Institutt for velferd og deltaking, campus Sogndal.

Hvis du ønsker mer informasjon om programmet og/eller prosjektet, kan prosjektleder Hege Sundt kontaktes. Tlf. 918 17 814 – hege.sundt@hvl.no.

Velkommen!

Foto: Lisbeth Michelsen/Redd Barna

Husnytt