Bokslipp: Ny bok om Tor Ulvens forfatterskap

Rom: Boksalongen

Arrangør: Boksalongen

Lansering av Anemari Neples bok «En annen verden. Ro og refleksjon i Tor Ulvens forfatterskap».

Tor Ulven er en forfatter som søker ro i en urolig verden, hele tiden klar over at den menneskelige bevisstheten er kjennetegnet ved at den har uroen nedfelt i seg. Anemari Neples nye bok setter søkelys på dette paradokset i Ulvens forfatterskap. Hun viser hvordan Ulvens tekster leder leserens oppmerksomhet vekk fra det dagsaktuelle jaget og inn i et annet spor hvor vi betrakter innsikter som er utenfor rekkevidde, og som vi ikke kan nå – men som vi kan dikte, som vi kan lytte etter og som vi kan meditere over. Boken presenterer lesninger av tekster som i liten grad har vært tema tidligere, og materiale som aldri før har vært offentliggjort. Det blir samtale, opplesning og overraskelser.

Gratis

Husnytt