Agendakveld: Framtidens verdiskaping på Vestlandet

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Tankesmien Agenda i samarbeid med Litteraturhuset

Liv og næring i hele landet er ikke romantikk, det er lurt.

Sterke regioner utenfor Oslo er viktig for demokrati, tillit, sosial mobilitet, ressursutnyttelse og verdiskapning. En av de store fordelene med oljeeventyret har vært mange arbeidsplasser og at arbeidsplassene har ligget i flere deler av landet. Hva skal til dersom vi ønsker spredt verdiskaping også i framtida? Vi vet at ny teknologi gjør det mulig å jobbe overalt, men trenden er likevel sterk sentralisering. Må næringslivet og folk løse dette selv? Har de verktøyene de trenger eller må politikken mer på banen?

Tankesmien Agenda inviterer til debatt om framtidas næringsliv og gode liv i hele landet.

Du møter:
Dag Inge Ulstein, byråd KRF
Marit Warncke, leder av Bergen Næringsråd
Trygve Svensson, leder i Agenda
Torfinn Harding, førsteamanuensis i økonomi ved NHH
+ flere kommer

Meld deg på her.

Gratis

Husnytt