På troen løs: En kulturfiendtlig kirke?

Rom: Auditoriet

Arrangør: Bjørgvin bispedømme i samarbeid med Litteraturhuset

Med biskop Halvor Nordhaug, prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie og journalist Hilde Sandvik.

På troen løs er en møterekke der biskop Halvor Nordhaug ønsker å slippe troen løs fra kirkens indre rom og utsette den for spørsmål, kritikk og forsvar. Denne kvelden er duket for meningsutveksling innenfra og utenfra kirken rundt spørsmål som: Er kirken kulturfiendtlig? Er kulturformidling et kirkelig oppdrag, og i så fall hvorfor? Har kulturen en egenverdi eller skal den være «oppbyggelig»? Og hvor går grensen for hvilke kulturuttrykk kirken kan romme?  

Gjester: prest, salmedikter og forfatter Eyvind Skeie og journalist Hilde Sandvik. 

Samtalen er en del av programmet for Bergen kirkeautunnale/Fagdagar for kunst og musikk i Bjørgvin bispedømme.

90/60,– (stud./honnnør)

Husnytt