Salong: Når mor eller far blir psykisk syk

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Institutt for aktiv psykoterapi i samarbeid med Litteraturhuset

Hvordan kan man best snakke med barn om foreldrenes utfordringer?

De fleste foreldre ønsker å skjerme barna sine mot livets belastninger. Men det er ikke alltid mulig – og hva gjør man da? 

Annelise Haugs var selv mor da hun fikk psykiske vansker, og fikk hjelp av psykologspesialist Gunhild Handgård. Disse to møtes til samtale om hvordan barn kan streve med de voksnes problemer, og hvordan de kan involveres i det terapeutiske arbeidet. Samtaleleder er psykologspesialist Anne-Beth Grøndahl. 

90/60,– (stud.) 

Husnytt