Damer i musikkbransjen

Rom: Auditoriet

Arrangør: Studentersamfunnet i Bergen i samarbeid med Litteraturhuset

Hvordan går det med likestillingen i musikkbransjen?

Debatten om kjønnsrepresentasjon rammer mange deler av samfunnet, og Samklang ønsker å stille spørsmål ved kjønnsbalanse og likestilling i musikkbransjen i Norge. 

Innledere: 
- Rhiannon Edwards, daglig leder i AKKS Norge
- Alma Mathea Huseby, Pikekyss
- Marie Amdam, Razika

Kvinnelige artister og musikere er godt representert utad, men siden opprettelsen av "Årets spellemann", har kun 4 av 33 vinnere vært kvinner. Hva sier dette oss? Tidsbladet Socius skriver at jenter har et kollektivt stempel som sier at de ikke er like gode som menn. Er dette grunnen til at kjønnsdiskriminering skjer i musikkbransjen? 

Det finnes mange dyktige damer i bransjen, og de klarer seg utrolig bra. Vi skal denne kvelden få et innblikk i musikkens indre verden, da dyktige kvinnelige artister skal snakke om akkurat dette: hvordan er det å være kvinnelig musiker? 

Rhiannon Edwards, som med sin innsikt i musikkbransjen kan fortelle oss om hvordan ting står til, Alma Mathea Huseby fra Pikekyss og Marie Amdam fra Razika skal gi oss artistperspektivet. I tillegg skal Bergen Filharmoniske Orkester spille for oss. 

Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døren for 50 kr. Dette gir deg fri inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.

Vill Vill Vest-armbånd gir gratis inngang på arrangementet.

Husnytt