Den intellektuelle arven fra 1968: Paris

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur i samarbeid med Litteraturhuset

Myte eller begivenhet?

Det er spunnet mange myter omkring student- og arbeideropptøyene i Frankrike i 1968. Var det snakk om en reell politisk begivenhet, eller var det først og fremst et utagerende ungdomsopprør? Lever ideene og impulsene fra mai-hendelsene fremdeles, eller er de kjøpt opp og nøytralisert av konsumkapitalismen? Her møtes deltagere som var til stede der det skjedde, og yngre deltagere som har interessert seg for den intellektuelle arven etter 68.

//

The students’ and workers’ revolt in France in ‘68 is surrounded by a number of myths. Was it a real political event, or was it above all an excessive youth rebellion? Are its ideas and impulses still alive and relevant today, or have they been neutralized by consumer capitalism? This session is composed by participants who were there when it all happened, and younger participants who are interested in the intellectual legacy of ’68. 

Program

10.00–11.15: Patrice Maniglier: May 68 in Theory

11.30–12.30

Kjell Soleim: Paris ‘68: Revolutionaries without a Revolution?

Kjerstin Aukrust: The Politics of May ‘68: Who won?

12.30–13.15: Lunch

13.15–14.30

Magnus Michelsen: An Organized Absence of Places: Badiou’s Post-68 Politics

Gisle Selnes: Capitalist Discourse and the Spirit of ’68

Kari Jegerstedt: Marcusian Feminism: Angela Carter and the Sprit of ‘68

Arrangementet foregår på engelsk.

The event will be held in English.

Gratis

 

Foto: Wikimedia Commons @Stiftung Haus der Geschichte

Husnytt