Kokebok for IOP

Rom: Annet

Arrangør: Pedverket Kompetanse

Kurs for lærarar i grunnskulen i individuell opplæringsplan (IOP).

Individuell opplæringsplan (IOP) er meint som ein reiskap for å sikre kvalitet og progresjon i spesialundervisninga. Det er lovbestemt at elevar som har vedtak om spesialundervisning skal ha ein individuell opplæringsplan.

Mål for dette kurset er å lage IO-planar som blir eit dagleg verktøy. I kurset lærer du å bruke verktøy for å analysere og "bryte ned" læringsmål til "byggesteinar". Dette er detaljerte delmål som kan skrivast rett inn i IOP’en, og som det ikkje tar så lang tid å nå. Vi ser også på arbeidsmåtar og metodar som kan støtte eleven si læring. Vi har fått gode tilbakemeldingar på dette kurset.

Kurshaldar er Gunvor Sønnesyn, mangeårig lærar og PP-rådgjevar. Kurspris inkluderer kursdokumentasjon, lunsj og kaffipausar.


Målgruppe: Lærarar i grunnskulen.

Stad: Det lille møterommet, Litteraturhuset

Meir info på www.pedverket.no.

1500,– (Eget billettsalg)

Husnytt