Freuds bar (UTSOLGT)

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Norsk psykoanalytisk forening

Om sammenbrudd i barndommen - følelser, symptomer og språk.

Arrangementet er dessverre utsolgt og påmeldingen er stengt. 

Forstår vi godt nok barns symptomer og språk når deres psykiske liv er truet? Kan det diagnostiske språket bidra til at vi feiltolker faresignaler og mister av syne hva som kan ligge bak barns vansker?

Psykolog Tonya Madsen vil presentere en terapiprosess med en ung gutt i lys av psykoanalytiker D. Winnicotts tenkning om tidlige tap og traumer. Winnicotts bidrag er å vise hvordan tidlige emosjonelle katastrofer kan bli liggende skjult i barnets indre, men likevel sette spor i den videre emosjonelle og kognitive utvikling. Bidrag fra psykoanalytikerne J. Kristeva og A. Green vil også presenteres som en måte å forstå guttens alvorlige symptomer og spesielle språk.

Påmelding sendes til post@psykoanalyse.no.

100/70,– (stud.)

Eget billettsalg

 

Illustrasjon: Vanessa Baird

Husnytt