ACFS – dynamisk kartlegging for læring

Rom: Annet

Arrangør: Pedverket Kompetanse

Kurs for PP-rådgjevarar og spesialpedagogar i barnehage.

Spesialpedagog i barnehage? Har de born med ein lite utfylt TRAS? ACFS kan vere til hjelp for å finne ut kva som kan vere grunnen, og korleis ein kan støtte barnet si språkutvikling spissa mot det som er barnets vanske.

PP-rådgjevar som har erfart vanskar med å kartlegge kognitive prosessar hjå førskuleborn? ACFS kan bidra til å skaffe informasjon ein treng for å tilrå gode tiltak.

Kurshaldarar er Gunvor Sønnesyn og Morten A. Hem.

Kurspris (2500,– ved påmelding før 15. august) inkluderer kursavgift, lunsj og kaffipausar.
 Ved seinare påmelding er kursprisen 2800,–.


Målgruppe: PP-rådgjevarar og spesialpedagogar i barnehage.

Stad: Det lille møterommet, Litteraturhuset

Meir info på www.pedverket.no.

2500/2800,– (Eget billettsalg)

Husnytt