Dialogisk Café: «Altinn» – men ingenting i retur?

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Dialogisk Café

Kan den offentlige forvaltningen effektiviseres og samtidig gjøres mer human?

Antall ansatte i den offentlige forvaltningen øker, samtidig som mange føler at avstanden mellom innbyggerne og deres offentlige tjenere øker. Kan den offentlige forvaltningen effektiviseres og samtidig gjøres mer human? Kan rett og slett dialog være en effektiv metode for økt innbyggertilfredshet i møte med myndigheter og offentlige organer?

Camilla Bernt har sammen med jussprofessor Jan Fridthjof Bernt utviklet et spesialemne (valgfag) med fokus på disse spørsmålene: «God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen». Her setter de søkelyset på grunnleggende regler om forsvarlig saksutredning og forvaltningens plikt til å veilede parter og publikum. De kobler disse pliktene opp mot kommunikasjons- og konfliktteori, både som forklaringsmodell for hvorfor det noen ganger skjærer seg mellom parter og forvaltning, og som råd for hvordan forvaltningen bedre kan oppfylle samfunnsoppdraget sitt. I år utgir de en bok på Gyldendal akademisk om disse spørsmålene.

110,–

Husnytt