Globale samfunnsutfordringer

Rom: Zinken Hopp

Arrangør: Selskapet til vitenskapenes fremme

Foredrag med professor Bente Elisabeth Moen (UiB).

Ulikhet og fattigdom i verden forhindrer god helsetilstand for mange mennesker globalt sett. Professor Bente Elisabeth Moen ved Senter for internasjonal helse vil belyse eksempler på slike utfordringer, sett i sammenheng med FNs bærekraftsmål, og  beskrive strategier ved Universitetet i Bergen for å oppfylle disse målene. Prosjekter ved Senter for internasjonal helse vil bli brukt for å illustrere hvordan forskere kan arbeide innen dette fagområdet.

Gratis

Husnytt