Hva vi snakker om når vi snakker om: Sannhet

Rom: Olav H. Hauge

Arrangør: Litteraturhuset

Med Inga Bostad og Truls Wyller.

De siste årene har debatten om falske nyheter skutt fart, ikke minst fordi flommen av nyhetskilder på nettet gjør det stadig vanskeligere å orientere seg i strømmen av informasjon. Men hva betyr det egentlig at noe er sant? Har sannhet alltid betydd det samme? Og skjer det noen ganger at to motstridende utsagn begge kan være sanne, på én og samme tid?

Filosofene Inga Bostad (UiO) og Truls Wyller (NTNU) har begge brukt store deler av livet til å forske på nettopp begrepet sannhet. De kommer til Litteraturhuset for å snakke om hva en sannhet er, hvordan man kan gjenkjenne den – og om den alltid er til å stole på.

85/55,– (stud.)

Neste arrangement i denne serien:

15. mars: Hva vi snakker om når vi snakker om: Godhet

Husnytt